hintergrundbild Rechys Eisenbahnseiten202 327-3

202 327 in Magdeburg Hafen am 21. Mai 2016
TSI- Nummer: 92 80 1203 227-4 D- LEG


Quelle: D. Höding

 

 

 

202 327 in Braunschweig Rbf am 11. Dezember 2016
TSI- Nummer: 92 80 1203 227-4 D- CLR


Quelle: B. Lüddecke

 

202 327 und 202 484 in Magdeburg Hafen am 25. Februar 2017
TSI- Nummer: 92 80 1203 227-4 D- CLR
TSI- Nummer: 92 80 1203 229-0 D- CLR


Quelle: D. Höding

 


Quelle: D. Höding

 

202 327 in Braunschweig Rbf am 17. März 2017
TSI- Nummer: 92 80 1203 227-4 D- CLR


Quelle: D. Höding

 

202 327 in Braunschweig Rbf am 12. Dezember 2017
TSI- Nummer: 92 80 1203 227-4 D- CLR


Quelle: D. Höding